PM awards

Estimated read time 4 min read

Jedinstveno priznanje u Republici Hrvatskoj koje se dodjeljuje iz područja upravljanja projektima te je prvi korak u profesionalnom razvoju u tom području.

Ciljevi natjecanja:

 • promocija izvrsnosti i kompetencija voditelja projekata
 • promocija izvrsnih projekata
 • povezivanje profesionalaca u području.

Natjecanje predstavlja dobar okvir za procjenu vlastitih sposobnosti u konkurentskom okruženju Republike Hrvatske te pruža priliku pobjednicima za sudjelovanje na međunarodnom natjecanju IPMA Project Management Awards 2021 godine kao predstavnika Republike Hrvatske.

Tko se može prijaviti?
Za Najboljeg mladog voditelja projekta mogu se prijaviti osobe od 20 do 35
godina koje su vodile projekt koji je završio u 2020. ili 2021. godini.

Zašto se prijaviti?
Ukoliko je osoba vodila više projekata, utoliko se može prijaviti samo za vođenje jednog od njih.
Za Najbolji projekt s mladim voditeljem prijavu projekta može izvršiti projektni voditelj ili član projektnog tima za projekt koji je završio u 2020. ili 2021. godini. Mladi voditelj projekt mora biti osoba od 20 do 35 godina.

Kako se prijaviti ?
Za Najboljeg mladog istraživača se mogu prijaviti osobe od 20 do 35 godina koje u 2020. ili 2021. godini samostalno objavile znanstveni istraživački rad u području upravljanja projektima (završni rad, doktorski rad, specijalistički poslijediplomski rad, diplomski rad ili znanstveni članak).

Početak prijava za natječaj je 14.10.2021

Najbolji mladi voditelj projekta

Za Najboljeg mladog voditelja projekta mogu se prijaviti osobe koje su vodile projekt koji je završio u 2020. ili 2021. godini.

Prijava sadrži sljedeće dokumente:

 • CV voditelja projekta u Europass formatu (poslati kao PDF dokument)
 • presliku osobne iskaznice voditelja projekta (poslati kao PDF dokument)
 • ispunjen obrazac Prijavnica-za-natječaj-mladi-voditelj-projekta-osobni-podaci – poslati kao Word dokument
 • ispunjen obrazac Prijavnica-za-natječaj-mladi-voditelj-projekta-podaci-o-projektu – poslati kao Word dokument; u tekstu prijave u ovom dokumentu ne smiju se navoditi sljedeći podaci: ime i prezime voditelja projekta; imena i prezimena svih sudionika na projektu; naziv poduzeća/udruge/tvrtke koje je provelo projekt; ime projekta.

Prijavnu dokumentaciju (4 dokumenta) potrebno je poslati do 14.11.2021, 23:59h, na mail pma@youngcrew.hr.

Nepotpune prijave i prijave koje nisu u skladu sa zahtjevima neće se razmatrati.

Najbolji projekt s mladim voditeljem

Za Najbolji projekt s mladim voditeljem prijavu projekta može izvršiti projektni voditelj ili član projektnog tima za projekt koji je završio u 2020. ili 2021. godini.

Prijava sadrži sljedeće dokumente:

 • CV voditelja projekta u Europass formatu (poslati kao PDF dokument)
 • presliku osobne iskaznice voditelja projekta (poslati kao PDF dokument)
 • ispunjen obrazac Prijavnica-za-natječaj-projekt-s-mladim-voditeljem-osobni-podaci – poslati kao Word dokument
 • ispunjen obrazac Prijavnica-za-natječaj-projekt-s-mladim-voditeljem-podaci-o-vođenju-projekta – poslati kao Word dokument; u tekstu prijave u ovom dokumentu ne smiju se navoditi sljedeći podaci: ime i prezime voditelja projekta; imena i prezimena svih sudionika na projektu; naziv poduzeća/udruge/tvrtke koje je provelo projekt; ime projekta.

Prijavnu dokumentaciju (4 dokumenta) potrebno je poslati do 14.11.2021, 23:59h, na mail pma@youngcrew.hr.

Nepotpune prijave i prijave koje nisu u skladu sa zahtjevima neće se razmatrati.

Najbolji mladi istraživač

Za Najboljeg istraživača se mogu prijaviti osobe koje su u 2020. ili 2021. godini samostalno objavile znanstveni istraživački rad u području upravljanja projektima.

Prijava sadrži sljedeće dokumente:

 • CV istraživača u Europass formatu (poslati kao PDF dokument)
 • presliku osobne iskaznice istraživača (poslati kao PDF dokument)
 • ispunjen obrazac Prijavnica-za-natječaj-mladi-istraživač-osobni-podaci -poslati kao Word dokument
 • ispunjen obrazac Prijavnica-za-natječaj-mladi-istraživač-podaci-o-znanstvenom-istraživačkom-radu – poslati kao Word dokument; u tekstu prijave u ovom dokumentu ne smiju se navoditi sljedeći podaci: ime i prezime istraživača; naslov istraživačkog rada.

Prijavnu dokumentaciju (4 dokumenta) potrebno je poslati do 14.11.2021, 23:59h, na mail pma@youngcrew.hr.

Nepotpune prijave i prijave koje nisu u skladu sa zahtjevima neće se razmatrati.

You May Also Like

More From Author