Kategorija: Osnove PM

Osnove PM: Zatvaranje projekta

Zatvaranje projekta predstavlja više od posljednjeg događaja u životnom ciklusu projekta. Zatvaranje projekta je proces koji ima svoje isporuke, a cilj tog procesa je u potpunosti dovršiti i zaključiti projekt. Svaka faza ili proces u projektu završavaju s nekim dokumentima, a proces zatvaranja projekta ima 2 važna dokumenta kojima se dokazuje da je projekt završen:…
Pročitaj više

Osnove PM: Praćenje i kontrola projekta

Uspješni projekti započinju s kreiranjem kvalitetnih planova primjerenih vrsti i tipu projekta te njihovom primjenom u svrhu postizanja projektnih ciljeva. Te planove potrebno je poduprijeti s kontrolnim procesima kojima nadziremo njihovu provedbu. Takvo praćenje projektnog izvršenja može se definirati kao identifikacija odstupanja između planiranog i aktualnog izvršenja projekta. Postavlja se pitanje kako pronaći skup pravih pokazatelja izvršenja…
Pročitaj više

Osnove PM: Projektna komunikacija

Informacija je podatak koji ima značenje za primatelja, a komunikacija je razmjena informacija između dva ili više sudionika, grupa ili organizacija. Oblike možemo razmatrati prema načinu (govorni, pisani, slikovni) prijenosu (posredna, neposredna), obliku (formalna, neformalna) i još prema nizu drugih kriterija. U projektu komunikacija je razmjena informacija specifičnih za taj projekt, a upravljanje komunikacijom nam…
Pročitaj više

Osnove PM: Projektni rizici

Rizik i neizvjesnost su potencijalna opasnost za neuspjeh projekta, a rizik može utjecati na produktivnost, vrijeme, kvalitetu i troškove u projektu. Baš iz tog razloga često se osim upravljanja vremenom, troškovima i kvalitetom u projektu govori i o sustavnom upravljanju rizicima kao neophodnom elementu upravljanja projektom. Rizik je izloženost mogućnosti novčanog gubitka, fizičke štete ili…
Pročitaj više

Osnove PM: Vrijeme, troškovi, kvaliteta

Kod ciljeva projekata rezultat se mjeri često u poslovnim ili financijskim rezultatima te se na taj način određuje uspjeh projekta iz perspektive investitora ili poduzeća. Uspješnost vođenja projekta najčešće se mjeri ovim trima faktorima: Troškovi, Vrijeme, Kvaliteta koji moraju biti u skladu sa onim što je definirano u projektnim planovima. Troškove možemo definirati kao visinu…
Pročitaj više

  Učlani se!