Sandra Sekanović, mag. oec., rođena je 1989. godine u Zagrebu. 2007. godine upisuje preddiplomski studij poslovne ekonomije na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. 2011. godine na istome fakultetu upisuje diplomski studij poslovne ekonomije, smjer trgovina, te isti završava 2013. godine.

Od 2012. godine - danas aktivna je članica Young Crew Croatia, a od 2014. godine članica je predsjedništva Young Crew Croatia zadužena za financije i sponzorstva. Od samog uključenja u YCC pa do danas aktivno sudjeluje u radu na projektima koje YCC provodi.

Uz područje projektnog menadžmenta, područja interesa su joj retailing, financije i marketing gdje se u budućnosti želi dodatno obrazovati i usavršavati te graditi karijeru.

 

Kontakti:

LinkedIn: https://hr.linkedin.com/pub/sandra-sekanovic/71/536/722

Član predsjedništva za financije