Dr. sc. Rebeka Danijela Vlahov rođena je 1985. godine u Zagrebu. 2004. godine upisuje Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Vojno učilište „Petar Zrinski“ te oboje završava 2008. godine. Nakon diplome, napušta vojni poziv i zaposlena je kao znanstveni novak na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na Katedri za organizaciju i menadžment gdje radi i danas. Specijalistički poslijediplomski studij Poslovno upravljanje – MBA završava 2010., a doktorski studij 2014. godine obranom doktorske disertacije iz područja projektnog menadžmenta.

Od 2008. – danas sudjelovala je na brojnim znanstvenim i stručnim projektima poput Poslovno upravljanje i restrukturiranje Hrvatskih šuma d.o.o., Uspostava nacionalne mreže za razvoj društveno odgovornog poslovanja uz financijsku potporu Europske komisije, međunarodnog projekta Novartis u suradnji s Novartis Onkology iz Brazila i CEEMAN Hidden Champions u suradnji s IEDC-Bled School of Management, te objavila, samostalno i u koautorstvu, niz radova u zbornicima međunarodnih konferencija i međunarodnim časopisima, kao i poglavlja u knjigama s međunarodnim uredništvom.

Uz znanstveni i nastavni rad, certificirana je prema IPMA modelu za razinu Certified Project Management Associate (Level D) te je članica upravnog odbora Hrvatske udruge za upravljanje projektima zadužena za resor Young Crew Croatia i zamjenica delegata u IPMA Council of Delegates. Iako joj je područje projektnog menadžmenta područje od primarnog interesa, u budućnosti bi se voljela dodatno obrazovati i usavršavati i u području Menadžmenta u sportu te je također i certificirani CrossFit Level 1 Trainer, RIP* Trainer (L1) i TRX Trainer (L1).

LinkedIn: https://hr.linkedin.com/pub/rebeka-d-vlahov-ph-d/30/2b1/954

Predsjednica Young Crew Croatia