Magdalena Novak, mag. oec., rođena je 1994. godine u Zagrebu.

Upisuje preddiplomski studij poslovne ekonomije na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu 2013. godine, a 2017. godine upisuje diplomski studij, smjer Financije.

Postaje aktivna članica Udruge 2015. godine kada sudjeluje na GeCCo natjecanju. Vodila je projekt Project Management Championship 2017 te sudjelovala u organizaciji 6. Nacionalne radionice, IPMC-a i ostalih projekata. Bila je pripravnica Članici Predsjedništva u resoru za Edukaciju i događanja. Članica je Predsjedništva od listopada 2017. godine. U ožujku 2018. preuzima resor edukacija i događanja kao što postaje i potpredsjednica Udruge.

  Učlani se!