Portfolio Category: Prošli

Satirova Flauta

Ovaj projekt je rezultat suradnje Zagrebačkog ansambla flauta i IPMA Young Crew Croatia. Ona kombinira dva naoko različita svijeta: upravljanje projektima i klasičnu glazbu.

Pročitaj više

Fair Deal

Fair Deal je natjecateljski i radni trening događaj koji sučeljava dva Young Crew tima u svrhu ispunjenja dobrotvornog projekta. Na samom početku natjecanja dobrotvorna organizacija određuje cilj natjecateljskog zadatka. Natjecateljski zadatak treba biti određen u skladu s potrebama dobrotvorne organizacije i sa primjerenim projektnim opsegom.

Pročitaj više