Satirova Flauta

Ovaj projekt je rezultat suradnje Zagrebačkog ansambla flauta i IPMA Young Crew Croatia. Ona kombinira dva naoko različita svijeta: upravljanje projektima i klasičnu glazbu. Cilj je naučiti članove Zagrebačkog ansambla flauta o kontekstualnim kompetencije upravljanja projektima.

Naš zadatak je poraditi na visibilitiu ZAF-a, kako bi ZAf postao prepoznat široj javnosti. Također, tim radi i na organizaciji koncerata u sezoni, a pokušava dobrim idejama i projektnim znanjem pomoći ZAF-u u mnogim aktivnostima. Temelj uspješnosti gradit ćemo na visibillityu kroz nekoliko dogovorenih aktivnosti.

Trenutno nema komentara