Daily Archives: 12. lipnja 2016.

Osnove PM: Projektni rizici

Rizik i neizvjesnost su potencijalna opasnost za neuspjeh projekta, a rizik može utjecati na produktivnost, vrijeme, kvalitetu i troškove u projektu. Baš iz tog razloga često se osim upravljanja vremenom, troškovima i kvalitetom u projektu govori i o sustavnom upravljanju rizicima kao neophodnom elementu upravljanja projektom. Rizik je izloženost mogućnosti novčanog gubitka, fizičke štete ili…
Pročitaj više

PMbasics: Project Risks

Risk and uncertainty are a potential danger for the failure of the project and the risk can affect productivity, time, quality and cost of the project. For this reason in addition to time, cost and quality management of the project we often must talk about systematic risk management as a necessary element of project management.…
Pročitaj više