Monthly Archives: lipanj 2016

Održano otvoreno predavanje ‘Upravljanje sastancima’

Hrvatska udruga za projektno upravljanje (koordinacijski centar Rijeka) i YCC su 11.06.2016. u suradnji s PAR-om (Poslovna Akademija Rijeka) organizirali otvoreno predavanje „Upravljanje sastancima“. Za 25 sudionika predavanja, mr.sc. Marija Kalinić je napravila teorijski dio uvoda u zanimljivu temu kako upravljati sastancima te istaknula ključnost u pripremi za sastanke kao i odgovornost voditelja sastanka za…
Pročitaj više

Osnove PM: Praćenje i kontrola projekta

Uspješni projekti započinju s kreiranjem kvalitetnih planova primjerenih vrsti i tipu projekta te njihovom primjenom u svrhu postizanja projektnih ciljeva. Te planove potrebno je poduprijeti s kontrolnim procesima kojima nadziremo njihovu provedbu. Takvo praćenje projektnog izvršenja može se definirati kao identifikacija odstupanja između planiranog i aktualnog izvršenja projekta. Postavlja se pitanje kako pronaći skup pravih pokazatelja izvršenja…
Pročitaj više

PMbasics: Project control and monitoring

Successful projects start with developing quality plans commensurate with the nature and type of project and their application in order to achieve the project objectives. It is necessary to support these plans with the regulatory process which monitor their implementation. Such monitoring of project execution can be defined as the identification of deviations between planned…
Pročitaj više

Osnove PM: Projektna komunikacija

Informacija je podatak koji ima značenje za primatelja, a komunikacija je razmjena informacija između dva ili više sudionika, grupa ili organizacija. Oblike možemo razmatrati prema načinu (govorni, pisani, slikovni) prijenosu (posredna, neposredna), obliku (formalna, neformalna) i još prema nizu drugih kriterija. U projektu komunikacija je razmjena informacija specifičnih za taj projekt, a upravljanje komunikacijom nam…
Pročitaj više

PMbasics: Project communication

Information is data that has meaning for the recipient and communication is the exchange of information between two or more parties, groups or organizations. Forms of communication can be considered according to the mode (spoken, written, pictorial) transfer (indirect and direct), type (formal, informal) and to a number of other criteria. Project communication is the…
Pročitaj više