Monthly Archives: svibanj 2016

Osnove PM: Dionici projekta

Unutar definiranja opsega  odnosno paralelno s njegovim definiranjem pojavljuje se pitanje koji su sve interesno-utjecajne grupe/pojedinci u projektu? Interesno-utjecajna grupa/pojedinac (danas češće dionici/ik) je bilo koji pojedinac ili grupa ljudi koji izravno ili neizravno utječu na projekt ili projekt utječe na njih. Sa strane upravljanja projektima jedna od možda i najbitnijih stavaka je upravljanje dionicima…
Pročitaj više

PMbasics: Stakeholders

During proces of defining the project scope question: ‘’Who are project’s stakeholders?’’ arises. Stakeholder are any individual or group of people who directly or indirectly affect the project or the project affects them. In the field of project management, perhaps one of the most important factor is the management of stakeholders which can be explained…
Pročitaj više

Osnove PM: Hijerarhijska raščlamba rada (WBS)

WBS je grafički prikaz projekta putem komponenti u razvijenim i povezanim razinama od produkta do detalja koji su potrebni za provođenje efikasnog planiranja i kontrole. Jednostavnije rečeno njime hijerarhijski raščlanjujemo projekt na manje elemente koji zajedno iskazuju ukupni sadržaj (opseg) projekta. Glavni zadatak WBS-a je da definiramo projekt do dijelova koji se mogu pojedinačno organizirati,…
Pročitaj više

PMbasics: Work breakdown structure

WBS is a diagram of project components in developed and related levels from  product to the detail. WBS is necessary for an efficient planning and control. To put it simply, WBS is hierarchical break down of a project into smaller elements which together make total content (scope) of the project. The main task of WBS…
Pročitaj više

Održan OPEN MIC SESSION POWERED BY YCC

U sklopu međunarodne konferencije LEAP Summit 2016, a u organizaciji Young Crew Croatia održana je 6. svibnja Open mic večer u klubu Ritam grada. Nakon priča i savjeta iskusnih predavača diljem svijeta, priliku za podjelom vlastitih priča dobili su i polaznici same konferencije. Moderator večeri bio je Marinko Brkić-Tot, a osim njega, samoj večeri pridružili…
Pročitaj više